N1.02A

1. nadzemné podlažie

Apartmán

29.06M2

96 000 EUR

Interiér:

25.75M2

Exteriér:

3.31M2

Spolu:

29.06M2