PRIEBEH
VÝSTAVBY

KOLAUDÁCIA 2024

4

2024

Osadzovanie okien

11

2023

Konštrukcia žeriavu

08

2023

Pôvodný stav